NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor personale

  1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR”), privind protectia datelor personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei “Zilele Menopauzei 18 Octombrie – 17 Noiembrie” si ulterior acesteia.
  2. Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca au citit si sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate si utilizate de Organizator, direct ori prin imputernicit) in scopul inmanarii premiilor, desemnarii, inregistrarii si validarii castigatorilor Campaniei si a indeplinirii oricaror obligatii legale ale Organizatorului in legatura cu Campania. Organizatorul se obliga ca datele personale ale castigatorilor sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia imputernicitilor sai in vederea transmiterii premiilor si, in cazul unui consimtamant scris, in vederea producerii materialelor publicitare aferente campaniei. Participantii inteleg ca Organizatorul are obligatia legala de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate (art. 42 alin. (2) din OG nr. 99/2000).
  3. Organizatorul colecteaza datele cu caracter personal ale castigatorilor transmise de catre acestia:

– nume, prenume,

– localitatea de resedinta,

– numar de telefon mobil,

– adresa de email,

– identificator on line

  1. Organizatorul proceseaza datele cu caracter personal ale participantilor in scopul derularii campaniei care face obiectul acestui Regulament, pe durata acesteia si pe o perioada de o luna de la incheierea acestuia. Datele personale ale castigatorilor vor fi pastrate pe perioada necesara indeplinirii obligatiilor ce revin Organizatorului potrivit legislatiei fiscale in vigoare.
  2. Nu aveti o obligatie legala sau contractuala de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal insa daca veti alege sa nu le furnizati nu vom putea sa va transmitem/inmanam premiul. Datele furnizate nu vor fi folosite pentru a lua vreo decizie automata in ceea ce va priveste si nu intentionam sa le folosim in alte scopuri decât cele declarate mai sus.
  3. Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de GDPR si in special cele cu privire la:

-Dreptul de a fi informat: participantul este informat in momentul colectarii datelor sale cu caracter personal prin prezentul Regulament, cu privire la identitatea Organizatorului/operatorului si a reprezentantului, scopurile si temeiul prelucrarii, destinatarii datelor sale cu caracter personal, perioada pentru care sunt stocate datele sale cu caracter personal, drepturile participantului in legatura cu datele sale cu caracter personal

– Dreptul de acces la datele cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului (i) o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si informatii cu privire la acestea, precum si (ii) o copie a datelor pe care le detine

– Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: participantul poate informa Organizatorul despre orice modificare a datelor personale sau poate solicita acestuia sa corecteze datele sale cu caracter personal pe care le detine, daca acestea sunt eronate sau incomplete

– Dreptul de a fi sters sau Dreptul de a fi uitat: in anumite cazuri (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) se exercita dreptul la opozitie sau (iv) prelucrarea datelor se realizeaza pe baza de consimtamant si acesta a fost retras) participantul poate solicita Organizatorului sa stearga datele sale cu caracter personal pe care le detine

– Dreptul de a restrictiona procesarea datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu cazul in care participantul contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii), participantul poate solicita Organizatorului sa restrictioneze prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru o anumita perioada

  • Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal: participantul poate solicita Organizatorului sa trimita datele sale cu caracter personal pe care detine unei terte parti sau direct catre acesta
  • Dreptul la opozitie impotriva utilizarii datelor cu caracter personal: in anumite cazuri (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), participantul poate solicita Organizatorului sa nu mai prelucreze datele sale cu caracter personal, inclusiv daca se opune prelucrarii in scop de marketing direct
  1. La cererea expresa a oricaruia dintre Participanti, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute mai sus si in GDPR. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Bucuresti Strada Dr.Ion Ghiulamila, 19, sector 5 sau la adresa de email:officero@vedrainternational.eu, o cerere scrisa.
  2. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte toate prevederile GDPR atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp.

ORGANIZATOR

Vedra International Reprezentanta Romania

Data: 01.10.2021